Avlyste valpekurs bekymrer

labrador valp, valpekurs, nkk
Førstegangs hundeeiere kan i mange tilfeller svært lite om hvordan de oppdrar hunden. Illustrasjonsfoto: iStock

Strenge restriksjoner i forbindelse med koronapandemien har ført til at hundeklubber i lang tid har måttet avlyse valpekurs og grunnkurs rundt om i landet. Norsk Kennel Klub frykter fraværet av disse kursene i verste fall kan føre til problematferd hos hundene.

 

– På et nyoppstartet kurs har to av syv biting som et problem. Jeg har aldri hatt så stor andel med den problematikken på ett kurs før, sier Liv McDowell, som er tillitsvalgt i NKK og som avholder hundekurs i Tønsberg.

McDowell som får lov til å avholde kurs i sin kommune, mener begge bite-problemene fint lar seg løse nå som eierne får veiledning. Andre steder i landet hvor restriksjonene fortsatt fører til avlyste kurs, vil derimot ikke disse tilfellene bli fanget opp.

Større konflikt i samfunnet

Administrerende direktør i NKK, Torbjørn Brenna frykter at fraværet av valpekurs og grunnkurs på sikt kan føre til en økning i problematferd hos hunder, og ønsker derfor at kursene blir fritatt fra restriksjonene.

– Jeg håper myndighetene ser at dette potensielt kan bli et samfunnsproblem, slik at det kan komme unntak fra restriksjonene for denne typen kurs. Det er fullt mulig å gjennomføre disse og samtidig ivareta smittevernet gjennom ulike tilpassede tiltak, som antallsbegrensinger og avstandskrav, sier Brenna, som får støtte i sin bekymring.

– Det er garantert mange fortvilte hundeeiere der ute, som virkelig trenger kurs for å lære hvordan de skal trene og ivareta hunden sin. Slik at de kan få et lykkelig og harmonisk individ, til glede for både familie og samfunn, sier McDowell.

Hun tror mange av dem som har skaffet seg hund under pandemien nå begynner å merke at unghunden drar i båndet og bjeffer, eller har begynt å utagere mot syklister og joggere.

– Hunder med atferdsproblemer er ikke bare et problem for hundeeieren selv, det er også et samfunnsproblem. Folk som ikke er redd hund i utgangspunktet, kan fort bli det dersom man til stadighet møter på utagerende hunder, sier McDowell.

Flere hunder gir større behov

Etterspørselen etter hund har vært enorm under pandemien, og i 2020 registrerte Norsk Kennel Klub 10 % flere rasehunder enn året før. Dette øker behovet for både valpekurs og grunnkurs.

– Så godt som alle oppdretterne vi har vært i kontakt med kan fortelle om en enorm etterspørsel etter hund. Svært mange blir hundeeiere for første gang i livet, og kan i mange tilfeller lite om hvordan de oppdrar hunden. I disse tilfellene er det helt essensielt å kunne delta på kurs, mener Brenna.

Smittevernhensynet kan ivaretas

NKKs klubber står klare til å avholde både valpekurs og grunnkurs landet rundt, men i mange kommuner er det fortsatt ikke tillatt med denne typen arrangementer, og det vil trolig heller ikke bli det på en god stund enda.

– Det er etter mitt syn ikke noe problem å avholde dissse kursene og fremdeles ta godt hensyn til smittevernet. Kursene kan holdes i svært små grupper utendørs, og det er fullt mulig å holde to meters avstand, sier McDowell.

Hun håper i likhet med flere i Hunde-Norge på at myndighetene kan se på et unntak for avholdelsen av valpekurs og grunnkurs.

– Det er enormt viktig at hundeeiere tilbys kurs mens hunden fremdeles er ung. Har man kommet litt skjevt ut, kan man ende i en ond sirkel. Hvis hunden drar og det er lite hyggelig å gå tur, kan det resultere i at man ikke mosjonerer hunden tilstrekkelig. Da kan hunden få mye overskuddsenergi som den ikke får utløp for, og oppførselen blir enda dårligere, avslutter McDowell.

 

Våre samarbeidspartnere: