Anbefaling om avlysning av arrangementer

NKK gikk 5. september ut til klubber og forbund med anbefaling om avlysning av arrangementer 7.-8. september. Vår anbefaling gjengis under. Det er opp til den enkelte arrangør å ta endelig beslutning vedr. evt. gjennomføring inntil videre. Det er IKKE gitt spesielle tillatelser eller avtaler om at arrangementer kan avholdes fra Norsk Kennel Klub i noen tilfeller. Frem til situasjonen er avklart rundt potensiell smittefare er vår anbefaling entydig.

Publisert:

Følgende epost gik til alle klubber og forbund med planlagte arrangementer 7-8 september

Vi har foreløpig ikke mer informasjon enn det som ligger på våre nettsider, og har fått signaler om at vi først vil kunne få svar fra obduksjoner i løpet av morgendagen. Undersøkelsene går bredt, og både på smittsomme sykdommer og mulige andre årsaker.
NKK har forståelse for at arrangører ikke kan vente så lenge med å vurdere helgens arrangementer.
 

Anbefaling

Med bakgrunn i den uavklarte situasjonen som foreligger, og risiko for smittespredning med alvorlig utfall på utstillinger, prøver og andre arrangementer, anbefaler Norsk Kennel Klub at arrangementer 6.-8. september der mange hunder samles innstilles eller avlyses.

Vi understreker at den enkelte arrangør likevel må gjøre en vurdering av eget arrangement, hvis det er klart at man praktisk kan unngå kontakt mellom deltakende hunder.

Vi kommer tilbake med mer informasjon vedrørende neste ukes arrangementer over helgen.

Vi vil bistå klubber og forbund som velger å avlyse helgens arrangementer. En eventuell avlysning denne helgen trenger ikke omsøkes etter ordinære regler, og vil ikke gi konsekvenser i forhold til fremtidige arrangementer.

 
Informasjon om avlyste arrangementer, både prøver og utstillinger, sendes til utstilling@nkk.no.
 
Arrangementer som er formelt meldt inn til NKK som avlyst/utsatt ligger i oversikten på denne siden.
 

Våre samarbeidspartnere: