Alvorlig sykdom hos hund over (2019)

Veterinærinstiuttet og Mattilsynet regner nå sykdomsutbruddet hos hund for å være over. Veterinærinstituttet er også forberedt på at de kanskje aldri vil finne en konkret årsak, eller felles smittekilde. De opplyser imidlertid at de vil forske videre, i håp om å finne svar.

Publisert:

Veterinærinstituttet informerer i en oppdatering onsdag 16. oktober 2019 at de og Mattilsynet regner sykdomsutbruddet hos hund for å være over, men at de ikke endelig har konkludert med en årsak til utbruddet. De mener funnet av bakterien Providencia alcalifaciens hos så mange syke hunder er påfallende, men sier det gjenstår en del arbeid for å dokumentere om denne bakterien kan ha ført til sykdom slik det ble observert i utbruddet.

Les den fullstendige oppdateringen på Veterinærinstituttets nettsider, her.

Veterinærinstituttet sier at denne bakterien ikke tidligere er kjent for å forårsake så store utbrudd med så alvorlige symptomer hos hund, og at de heller ikke har kunnet påvise noen fellestrekk i form av aktiviteter, turområder eller fôring hos de syke hundene.

Derfor er det fortsatt usikkert rundt årsakssammenhengen i utbruddet, og Veterinærinstituttet er forberedt på at de kanskje aldri vil finne en felles smittekilde. 

Forskningen fortsetter
Veterinærinstituttet opplyser at det vil ta tid å finne ut hvorvidt bakterien Providencia alcalifaciens kan gi så alvorlig tarmsykdom hos hund, noe som vil være en prioritert forskningsoppgave for dem og forskningspartnere fremover.

Veterinærinstituttet og Mattilsynet vurderte i slutten av september at utbruddet av blodig diaré hos hund var på hell. Aktiv innsamling av prøvemateriale ble da stoppet. Veterinærinstituttet opplyser at Mattilsynet jobber videre med innsamling av epidemiologisk informasjon, og at Veterinærinstituttet jobber med genomsekvensering av bakterier og spesielle analyser av vevsmateriale, samt epidemiologiske data for å kartlegge eventuelle fellestrekk mellom tilfellene.

Får kanskje aldri svar på årsaken
Veterinærinstituttet håper at de på sikt skal kunne si noe om hvorvidt Providencia alcalifaciens kan ha gitt sykdomsutbruddet, eller om det har vært andre faktorer av betydning. På grunn av omfanget og kompleksitet med mange faktorer som kan spille en rolle er det dessverre godt mulig at man ikke kommer til bunns med å kunne påvise en konkret årsak og en felles smittekilde som kan gi svar på hva som gjorde at hundene ble syke. Dette er dessverre ikke uvanlig i forbindelse med sykdomsutbrudd verken hos dyr eller hos menneske opplyser Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet avslutter med å fortelle at de nå kun vil oppdatere saken dersom det kommer nye funn som gir flere svar i saken.

Mattilsynets råd til hundeeiere gjelder fortsatt. De finner du helt nederst i denne artikkelen.

 

Siste Nytt fra NKK

Fredag 27. september ble det avholdt NKKs hovedstyre et ekstraordinært hovedstyremøte. Følgende vedtak ble fattet (Protokoll (PDF, 59KB)): 

78 – Alvorlig sykdom hos hund i Norge

Med bakgrunn i nye anbefalinger fra Mattilsynet av 26.9.19 vedtar Hovedstyret å oppheve tidligere hovedstyrevedtak 64/19, 65/19, 65b/19, 75/19, 76/19 og 77/19 om:

  • Innstilling av terminfestede arrangementer
  • Om å ikke sende landslag til mesterskap i utlandet
  • Anbefalingen om at medlemmer ikke bør delta med hunder på utstilling, prøver mv. i utlandet

Hovedstyrets vedtak knyttet til tilbakemelding av påmeldingsavgift vil etter dette følge av utstillingsreglene og det enkelte prøveregelverk.

Bakgrunn:

Norsk Kennel Klub har hele sykdomsperioden fulgt anbefalingene til Mattilsynet mht. anbefalinger til hundeeiere, og om å unngå ansamlinger av hunder. Vi har hatt nær kontakt med Mattilsynets fagavdeling og kommunikasjonsavdeling hyppig gjennom hele perioden. Signalene om at det ville komme en oppheving av råd om ansamling kom torsdag ettermiddag 26. september, og ble offentliggjort kl. 20:45. Det ble umiddelbart innkalt til EO HS-møte fredag morgen.

I perioden med innstilling av arrangementer har rundt 250 arrangementer blitt innstilt, de siste arrangementene er avlyst helt opp mot Mattilsynets endring. Dette har berørt mange arrangører og deltakere. HS ber alle ha forståelse for at beslutninger er tatt til det til den tids kunnskap, og at alle beslutninger er tatt så snart praktisk gjennomførbart.

 

Siste nytt fra Mattilsynet

Mattilsynet opphever 26. september det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder. Mattilsynet og Veterinærinstituttet mottar nå få meldinger om hunder med blodig diaré fra veterinærer. Det er også klart at alle sykdomstilfellene ikke kan settes i sammenheng med hverandre.

Les mer om Mattilsynets beslutning på deres sider her

Oppdaterte råd til hundeeiere fra og med 26. september

  • Husk at du som hundeeier har ansvar for å vurdere om hunden din er frisk og ikke utgjør en smittefare for andre, dersom du tar den til steder der flere hunder er samlet (f.eks. hundeansamlinger, utstillinger, hundebarnehager, o.l.).
  • Dersom hunden din viser symptomer på sykdom bør du ikke la den hilse eller snuse på andre hunder på tur.
  • Sørg for at hunden din får luftingen og mosjonen den trenger.
  • Plukk opp avføring etter hunden din og kast det i en søppelkasse.
  • Kontakt veterinær hvis du oppdager symptomer på sykdom som kan trenge veterinærmedisinsk behandling. Ring veterinæren før du tar med deg akutt alvorlig syk hund til klinikken.
  • Følg veterinærens vaksineanbefaling.
 

Våre samarbeidspartnere: