Alvorlig sykdom hos hund

Mattilsynet opphevet torsdag kveld det generelle rådet om å unngå nærkontakt mellom hunder.

Publisert:

Oppdatert 27. september kl 09:00:

Siste Nytt fra NKK

Fredag 27. september ble det avholdt NKKs hovedstyre et ekstraordinært hovedstyremøte. Følgende vedtak ble fattet (Protokoll (PDF, 59KB)): 

78 – Alvorlig sykdom hos hund i Norge

Med bakgrunn i nye anbefalinger fra Mattilsynet av 26.9.19 vedtar Hovedstyret å oppheve tidligere hovedstyrevedtak 64/19, 65/19, 65b/19, 75/19, 76/19 og 77/19 om:

  • Innstilling av terminfestede arrangementer
  • Om å ikke sende landslag til mesterskap i utlandet
  • Anbefalingen om at medlemmer ikke bør delta med hunder på utstilling, prøver mv. i utlandet

Hovedstyrets vedtak knyttet til tilbakemelding av påmeldingsavgift vil etter dette følge av utstillingsreglene og det enkelte prøveregelverk.

Bakgrunn:

Norsk Kennel Klub har hele sykdomsperioden fulgt anbefalingene til Mattilsynet mht. anbefalinger til hundeeiere, og om å unngå ansamlinger av hunder. Vi har hatt nær kontakt med Mattilsynets fagavdeling og kommunikasjonsavdeling hyppig gjennom hele perioden. Signalene om at det ville komme en oppheving av råd om ansamling kom torsdag ettermiddag 26. september, og ble offentliggjort kl. 20:45. Det ble umiddelbart innkalt til EO HS-møte fredag morgen.

I perioden med innstilling av arrangementer har rundt 250 arrangementer blitt innstilt, de siste arrangementene er avlyst helt opp mot Mattilsynets endring. Dette har berørt mange arrangører og deltakere. HS ber alle ha forståelse for at beslutninger er tatt til det til den tids kunnskap, og at alle beslutninger er tatt så snart praktisk gjennomførbart.

 

Siste nytt fra Mattilsynet

Mattilsynet opphever 26. september det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder. Mattilsynet og Veterinærinstituttet mottar nå få meldinger om hunder med blodig diaré fra veterinærer. Det er også klart at alle sykdomstilfellene ikke kan settes i sammenheng med hverandre.

Les mer om Mattilsynets beslutning på deres sider her

Oppdaterte råd til hundeeiere fra og med 26. september

  • Husk at du som hundeeier har ansvar for å vurdere om hunden din er frisk og ikke utgjør en smittefare for andre, dersom du tar den til steder der flere hunder er samlet (f.eks. hundeansamlinger, utstillinger, hundebarnehager, o.l.).
  • Dersom hunden din viser symptomer på sykdom bør du ikke la den hilse eller snuse på andre hunder på tur.
  • Sørg for at hunden din får luftingen og mosjonen den trenger.
  • Plukk opp avføring etter hunden din og kast det i en søppelkasse.
  • Kontakt veterinær hvis du oppdager symptomer på sykdom som kan trenge veterinærmedisinsk behandling. Ring veterinæren før du tar med deg akutt alvorlig syk hund til klinikken.
  • Følg veterinærens vaksineanbefaling.
 

Våre samarbeidspartnere: