Alle nordiske mesterskap i 2020 er avlyst

NKU

Med bakgrunn i koronapandemien og de økonomiske konsekvensene det medfører, har Nordisk Kennel Union besluttet at alle nordiske mesterskap i 2020 avlyses.

Publisert:
 

NKKs Hovedstyre vedtok med bakgrunn i dette følgende i møte mandag 20. april 2020: 

"NKKs Hovedstyre vedtok at det ikke arrangeres nordiske mesterskap i regi av NKK i 2020. Kennelklubbene i de øvrige nordiske land har truffet tilsvarende vedtak.  Dette innebærer at nordisk mesterskap i agility og nordisk mesterskap i kreativ lydighet som skulle vært avholdt i Norge, avlyses.  

HS vedtok videre at det ikke sendes landslag som skal representere NKK i 2020.  
Vedtaket om at det ikke utbetales støtte til landslag (sak 31/20) opprettholdes ut 2020."

 

Våre samarbeidspartnere: