Advarer mot diskriminering

Publisert:
 

NKK oppfordrer til hundevennlig politikk 

De fleste hundeeiere vil fra tid til annen måtte benytte seg av offentlig transport med hund. I mange tilfeller går dette knirkefritt, men dessverre opplever mange hundeeiere også ofte at reisen blir alt annet enn en transportetappe. NKK har derfor nå oppfordret de store transportselskapene i Norge til å bruke sunn fornuft i sin håndtering av kunder som reiser med hund.

Som hundeeiernes organisasjon er NKK svært opptatt av at hunder og deres eiere skal være velkommen i offentlige rom. Med 500 000 hunder i Norge er vi uten tvil et hunde-elskende land. Men det er ikke dermed sagt at norske hundeeiere ikke opplever unødvendige restriksjoner i hverdagen, forklarer NKKs administrerende direktør Trine Hage.

 - NKK har i de senere årene mottatt en rekke henvendelser fra hundeeiere som er fortvilet over kravene som stilles til dem og deres hunder, og de stadig flere restriksjonene de blir møtt med når de befinner seg i det offentlige rom. Fortvilelsen går blant annet på utvidet båndtvang, at førerhunder ikke tillates i taxi, og ikke minst problemene som oppstår når man ønsker å ta med seg hunder på offentlig transport, sier Hage.

Er det virkelig sånn at det er umulig for selskapene å kombinere hensynet til allergikere med en mer hundevennlig politikk? Kan selskapene gjøre mer for å legge til rette for at også hundeeiere skal kunne benytte seg av offentlig transport, og på den måten reise miljøvennlig? Dette er noen av spørsmålene NKK har bedt Samferdselsdepartementet, samt de større transportselskapene, om svar på. Brevet til Samferdselsdepartementet finner du her. 

NKK ser frem til å motta svar på brevene vi nå har sendt til de store aktørene innen bransjen, og håper vi kan oppnå en dialog hvor det skapes større forståelse for alle reisendes behov, inkludert hundeeiere, slik at også disse kan reise på en miljøvennlig måte!

 

Våre samarbeidspartnere: