Administrerende direktør Trine Hage slutter i NKK

NKK Norsk Kennel Klub

Etter fem år som administrerende direktør, velger Trine Hage å gi stafettpinnen videre.

Publisert:

Pressemelding

Oslo, 14. juni 2018

- Jeg er ydmyk og stolt over å ha tatt del i utviklingen til Norsk Kennel Klub de siste fem årene. Sammen har vi skapt endringer som kommer våre medlemsklubber, hunder, hundeeiere og samfunnet til gode.

- Personlig motiveres jeg av endrings- og omstillingsoppgaver. Vi har nå oppnådd de viktigste målsettingene vi satte oss da jeg tok fatt på jobben, og det er derfor naturlig for meg å se etter nye oppdrag, sier Trine Hage. Hun mener tiden nå er riktig til å overlate roret i NKKs administrasjon til nye krefter.

Norsk Kennel Klub har vært gjennom store endringer de siste årene. Vekst i økonomien, nye inntektsstrømmer, økning i medlemsmassen og større politisk gjennomslagskraft vitner om en organisasjon i positiv utvikling.

- Vi er svært fornøyd med de resultatene Trine har skapt i sin tid som leder for Norsk Kennel Klub. Organisasjonen har gjennomført krevende omstillingsprosesser de siste 5 årene. Norsk Kennel Klub er etter min oppfatning nå svært godt rustet til å møte fremtidas utfordringer og mange spennende muligheter, sier styreleder Tom Øystein Martinsen.

Styret vil nå starte arbeidet med å finne den som skal ta over stafettpinnen, og lede den videre utviklingen av den operative virksomheten i Norsk Kennel Klub.

Trine Hage fratrer sin stilling som administrerende direktør 30. juni. Styret takker Trine for en betydelig arbeidsinnsats og gode resultater og ønsker henne lykke til videre.

Styret i Norsk Kennel Klub

For mer informasjon, kontakt:

Styret:
Jan Helge Nordby
Telefon: 953 67052
E-post: janhelge@gardfesthaugen.no

Tom Øystein Martinsen
Telefon: 91665840
E-post: tomomart@bbnett.no

Administrasjonen:
Trine Hage
Telefon: 900 20 987
E-post: trine.hage@nkk.no

 

Våre samarbeidspartnere: