Publisert:

Denne artikkelen ble sist oppdatert 17. september kl 16:40 -

for ny informasjon se:

www.nkk.no/alvorligsykdom

Hovedstyre-vedtak om innstilling av arrangementer, 17. september

 
76– Alvorlig sykdom hos hund i Norge
Hovedstyret vedtok å opprettholde HS-vedtak 75 om innstilling av terminfestede arrangementer og deltakelse med landslag i utlandet inntil videre. Etter dialog med Mattilsynet gjøres det unntak for følgende prøvetyper:
 
Bevegelige prøver (én hund og én dommer)
Blod- og fersksporprøver
Alle drevprøver
Elghundprøve bandhund
Elghundprøve løshund
Elgsporprøve
Brukshundprøve for Schweisshund
 
Ordinære/samlede prøver (flere hunder på samme sted, men mulig å holde helt adskilt)
Alle drevprøver
Alle harehundprøver
Løshund elg
Alle mentaltester
Vannprøver for Newfoundlandshund
Elghundprøver 2-dagsprøver
Kreativ lydighet
RIK-sporhund
 
Bakgrunn:
Tirsdag 17. september kl 14:30 oppdaterte Mattilsynet sine «Råd til hundeeiere» som følger:
Endringen er som følger (rød tekst)
• Begrens nærkontakt med andre hunder, men sørg for at hunden din får den luftingen og mosjonen den trenger.
• Ansamlinger av hunder bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses.
 

Oppdaterte råd fra Mattilsynet

  • Begrens nærkontakt med andre hunder, men sørg for at hunden din får den luftingen og mosjonen den trenger.
  • Ansamlinger av hunder bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses.
  • Ikke la hunden hilse eller snuse på andre hunder på tur.
  • Plukk opp avføring etter hunden din og kast det i en søppelkasse.
  • Unngå at hunden snuser på eller spiser ting i grøfta hvor andre hunder har vært.
  • Kontakt veterinæren hvis du oppdager blodig diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.
  • Ring veterinæren før du tar med deg akutt syk hund til klinikken.
  • Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir.

Les også: Tidslinje/historikk - alvorlig sykdom hos hund

Vedtak fra NKK Hovedstyres møte 16. september:

75 –ALVORLIG SYKDOM HOS HUND i NORGE
Hovedstyret vedtok å forlenge HS-vedtak fra møtet av 09.09.19 og 13.09.19 sak 65 og 65b om inntil videre å innstille alle terminfestede arrangementer og deltakelse med landslag i utlandet. Det vil bli innkalt til EO styremøte så snart det foreligger nye anbefalinger fra Mattilsynet.

Vurderinger rundt NKK Harstad

NKK etterspør ny vurdering av Mattilsynets anbefalinger for hundeeiere

Norsk Kennel Klub har daglig kontakt med både Mattilsynet og Veterinærinstituttet rundt sykdomsutbrudd og mulig smittefare mellom hunder.

Veterinærinstituttet uttalte i forrige uke at :

En positiv nyhet er at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold er bare én hund som er blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder.

De er imidlertid ikke klare til å si at sykdommen ikke er smittsom på nåværende tidspunkt. Mattilsynet har valgt å opprettholde sine anbefalinger om å unngå nærkontakt mellom hunder og ansamling av hunder inntil videre.

NKK har oppfordret Mattilsynet til en ny vurdering, og eventuell nyansering, av sine råd gitt den kunnskap som nå foreligger. Vi håper med dette å kunne åpne for gjennomføring av arrangementer uten store ansamlinger av hunder.

Vi avventer en ny vurdering fra Mattilsynet snarlig.

 

Siste nytt fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet

Tirsdag 17.09.19

Siden mandag har Mattilsynet mottatt syv nye meldinger om hunder som har lignende symptomer på sykdom. To av disse døde. Tilfellene er fra Møre og Romsdal, Akershus, Sogn og Fjordane, Buskerud, Trøndelag og Aust-Agder.

Dette er tilfeller som er meldt direkte til Mattilsynet, og ikke som tilbakemelding via spørreundersøkelsen som er sendt ut til veterinærer. Per fredag 13. september viser den pågående kartleggingen blant veterinærer 102 tilfeller med blodig diaré av varierende alvorlighetsgrad, siden 1. august. Mattilsynet forventer flere svar på denne spørreundesøkelsen i dagene fremover.

Siden fredag har Mattilsynet mottatt åtte nye meldinger om hunder som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellene er fra Oslo, Akershus, Telemark, og Nordland.

Mandag ettermiddag (16.09.19) kom Veterinærinstituttet med ny oppdatering. 

Veterinærinstituttet melder at de nå har fått prøvesvar på flere undersøkelser av mage-tarmvirus. De mener nå å kunne stadfeste at valpesyke, circovirus og coronavirus ikke er sannsynlig årsak til de mye omtalte sykdomstilfellene på hund. Prøver testet for gjærsopp og muggsopp er også negative.

Veterinærinstituttet opplyser at de vil jobbe videre utover i uken med bakteriologiske prøver både fra obduksjoner og fra innsendte prøver av hunder som har vært til behandling hos veterinærer. Videre vil også undersøkelser av patologiske snitt og arbeidet med analyse av epidemiologiske data fra informasjonskartleggingen fortsette.

Foreløpige vurderinger basert på diagnosestatistikk fra veterinærklinikker, viser i følge Veterinærinstituttet at det har vært en tydelig økning av tilfeller med blodig diaré i det sentrale Østlands-området fra ca. 20. august i år. Dette sammenfaller med de foreløpige resultatene fra den pågående spørreundersøkelsen som er sendt ut til veterinærer. Kartleggingen er igangsatt av Veterinærinstituttet og Mattilsynet med bistand fra NMBU Veterinærhøgskolen.

NKKs Hovedstyre vedtok i ekstraordinært styremøte 13. september kl 16:00 følgende

NKK Rogaland refunderer 75 % for avlyst utstilling

Basert på force majeure og påløpte og betalte kostnader for NKK region Rogaland, besluttet hovedstyret at det refunderes 75 % av påmeldingsavgiften til deltakere/hunder påmeldte til NKK Rogaland 14. – 15. 9. 2019.

NKK sender ikke norske landslag til mesterskap kommende uke

Hovedstyrets vedtak av 9.9.19 om å ikke sende norske landslag til mesterskap vil som et minimum stå fast frem til og med 23.9.19. Dette med bakgrunn i at årsaksforholdene knyttet til sykdommen ikke er fullt ut klarlagt og ikke kan forventes å bli ferdig analysert i løpet av de nærmeste dagene.

 

Våre samarbeidspartnere: