NKK Region Telemark og Vestfold arrangerer Organisasjonskurs 3. og 4. juni

Organisasjonskurs

Organisasjonskurs har til hensikt å gi relevant kunnskap i ledelse av hundeklubber.

 

Dato: Lørdag 3. og søndag 4. juni 2023

Sted: Skien Fritidspark

Foreleser: Øystein Eikeseth

Påmeldingsfrist: 21. mai

Organisasjonskurs har til hensikt å gi relevant kunnskap i ledelse av hundeklubber.

NKK har utarbeidet et organisasjonskurs som er basisgrunnlag for kurset.

Tema som behandles på kurset er:

  • Slik er hunde-Norge organisert
  • NKK - Styret; et kollegium
  • Tillitsvalgte og de enkelte verv
  • Råd og utvalg
  • Styrets arbeid
  • Møteledelse
  • Fremgangsmåte ved valg
  • Årsmøte
  • Saksbehandling.


Kurset er et todagerskurs med ca. 8 skoletimers undervisning hver dag, og er lagt opp med forelesning, gruppearbeid, diskusjoner, problemløsninger og rollespill. Deltakerne deltar aktivt og får utfordringer i løpet av kurset.

Som organisasjonssjef i Norsk Kennel Klub (NKK) gjennom mer enn 20 år har Øystein sett hvorledes klubbene bruker mye unødvendig energi på ledelsen av klubben. Mye av årsaken til dette er ofte at klubbstyret ikke vet hvilke organisatoriske verktøy styret har til disposisjon å konkludere saker/løse saker.

Pris pr. deltager med lunsj kr. 1200,-
Begrenset antall deltagere


Overnatting kan bestilles på: 
https://skienfritidspark.no/hotell-fritidsparken
Avtale: 1209,- enkeltrom  1526,- dobbeltrom inkl. frokost og middag.
Bestill rom i god tid, da hotellet begynner å fylles opp.

Bindende påmelding til Anne Marit Olsen, amarita@live.no  Tlf: 95238208

 

Våre samarbeidspartnere: