Aktiviteter og kurs

Hovedoppgavene til NKK Troms og Finnmark er blant annet kursvirksomhet, samt stå som arrangør av den internasjonale utstillingen i Tromsø. I 2022 blir det to nordiske og en internasjonal utstilling i Tromsø, 19. - 20. og 21.8.

NKK Troms Finnmark har følgende kurs planlagt for 2022:

Annonser på kursene vil bli lagt ut her, så snart datoer er klare.  Det vil også bli sendt ut informasjon til alle klubbene i vår region. 

Våre samarbeidspartnere: