ELGHUNDPRØVE 2-DAGS SEPARAT LØSHUND

Ref.nr: 36-19013

Sted: Klubbens aktivitetsområde
Dato: 21.08.2019 - 15.11.2019
Arrangør: Finnmark Elghundklubb

Påmeldingsfrist utløpt!

2 uker
Påmelding

Påmeldingsadresse

Beahccevardievvà 99

9730 Karasjok

finnmark.elghund@klubb.nkk.no
 

Våre samarbeidspartnere: