ELGHUNDPRØVE 2-DAGS SEPARAT BANDHUND

Ref.nr: 37-19001

Sted: klubbens aktivitetsområdet
Dato: 01.01.2019 - 31.01.2019
Arrangør: Oslo-Områdets Elghundklubb

Påmeldingsfrist utløpt!

1 uke
Påmelding

Påmeldingsadresse

Innleggen 1

1925 Blaker

kro-el@online.no
 

Våre samarbeidspartnere: