ELGHUNDPRØVE 1-DAGS SEPARAT BANDHUND

Ref.nr: 35-19003

Sted: Klubbens Aktivitetsområde
Dato: 01.07.2019 - 23.12.2019
Arrangør: Oslo-Områdets Elghundklubb

Påmeldingsfrist utløpt!

1. i hver mnd
Påmelding

Påmeldingsadresse

Innleggen 1

1925 Blaker

kro-el@online.no
 

Våre samarbeidspartnere: