ELGHUNDPRØVE 2-DAGS SEPARAT LØSHUND

Ref.nr: 36-17026

Sted: Aktivitetsområdet
Dato: 01.11.2017 - 20.12.2017
Arrangør: Vestoppland Elghundklubb

Påmeldingsfrist utløpt!

1 uke
Påmelding

Påmeldingsadresse

Vestsideveien 49

90848949

2860 Hov

bnystuen@bbnett.no
 

Våre samarbeidspartnere: