ELGHUNDPRØVE 1-DAGS SEPARAT LØSHUND

Ref.nr: 32-17003

Sted: Klubbens Aktivitetsområde
Dato: 21.08.2017 - 23.12.2017
Arrangør: Oslo-Områdets Elghundklubb

Påmeldingsfrist utløpt!

2 uker
Påmelding

Påmeldingsadresse

Faldalsveien 377

0

andreas.skaarer@gmail.com
 

Våre samarbeidspartnere: