ELGHUNDPRØVE 1-DAGS SEPARAT BANDHUND

Ref.nr: 35-17013

Sted: Klubbens Aktivitetsområde
Dato: 01.07.2017 - 23.12.2017
Arrangør: Oslo-Områdets Elghundklubb

Påmeldingsfrist utløpt!

4 uker
Påmelding

Påmeldingsadresse

Innleggen 1

1925 Blaker

kro-el@online.no
 

Våre samarbeidspartnere: